Bild till nyheten "Så ska Boden och Luleå växa genom samarbete".

Så ska Boden och Luleå växa genom samarbete

Två städer med helt olika förmågor, men med en gigantisk gemensam utmaning. Nu ska Boden och Luleå utvecklas tillsammans med en gemensam strategi.

Boden och Luleå är två städer som har hamnat i världens blickfång tack vare stora gröna industrietableringar som vill reformera branschen. 

Stålbranschen står i dag för cirka sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Det tänker H2 Green Steel och Hybrit ändra på genom att tillverka stål med hjälp av grön vätgas som inte innehåller eller släpper ut någon koldioxid.

En utveckling som innebär stora förändringar. Inte bara för branschen. Hela samhället och regionen behöver möta omställningen. Elnätet behöver byggas ut och stärkas för att kunna tillverka vätgasen. Det behövs nya bostäder för att de som ska bygga upp och tillverka stålfabrikerna. Dessutom behövs transporter och infrastruktur kopplat till de nya industrierna. 

Bussades till Boden

Därför var temat på fredagens företagsfrukost ”Att växa genom samverkan” och Luleå Business Region hade bokat en buss som gjorde det möjligt för företag från Luleå att följa med till Boden och delta.

– Det finns många områden där företagen i både Luleå och Boden mår bra av att tänka bort kommungränsen. Kultur, kreativa näringar och kanske framför allt besöksnäringen där vi är ganska små i förhållande till norra Finland. Där behöver vi bygga ett bättre partnerskap för att stärka våra möjligheter, säger Richard Lundmark, vd för Luleå Business Region.

På kommunal ledningsnivå finns redan ett upparbetat samarbete mellan Bodens kommunalråd Claes Nordmark (S) och Luleås motsvarighet Carina Sammeli (S).

– Vi sitter båda i samma båt och det känns skönt att inte vara ensam. Jag har ett stort utbyte av samarbetet med Carina och Luleå. De har sedan länge haft industrietableringar, vilket är nytt för Boden. Då är det bra att kunna fråga vad de har gjort och vad de gör nu, säger Claes Nordmark.

– Boden är väldigt duktig på näringslivsutveckling och i närhet till beslut. De jobbar nära befolkningen, vilket delvis beror på att de är en mindre organisation. Men där behöver jag och vi som kommun bli bättre och vi kan lära oss mycket av Bodens inställning och arbetsmetoder, säger Carina Sammeli.

Hamn och vätgas

Det pågår också ett arbete för att bredda samarbetet och göra det ännu mer konkret. En gemensam näringslivsstrategi.

Strategin ska användas för att skapa förutsättningar för små, medelstora och stora företag att utvecklas inom regionen.

– Vi sitter båda på resurser som gynnar den andra och det är optimala förutsättningar för ett bra samarbete, säger Thomas Fägerman, vd för Boden Business Park.

Ett av flera exempel är att Luleå har en hamn som Boden saknar, samtidigt som Boden är en knutpunkt för elnätet och kommer att ha världens största gröna vätgasanläggning i kommunen. 

– Att jobba med infrastruktur låter kanske inte jätteroligt, men det är jätteviktigt. Och det är enormt viktigt att vi pratar samma språk. Vi måste planera och bygga på ett sätt som möjliggör samarbete och utveckling för företagen i båda kommunerna och i regionen, säger Thomas Fägerman.

Pendlingsmöjligheter

En annan fråga som lyftes fram var möjligheten för människor att bo i en kommun och jobba i den andra. 

– Min bild är att de flesta människor och företag inte bryr sig om kommungränsen. Vi bor där vi vill vara och jobbar där vi vill jobba. Det pendlar redan 1000-tals människor mellan våra kommuner och då behöver vi se till att det fungerar och är enkelt, säger Carina Sammeli.

Bodens kommunalråd fyller i:

– Tillsammans är vi över 100 000 invånare och då börjar vi snacka volym även på en nationell skala. Volym är någonting som näringsliv och företag mår bra av. Det tillsammans med tillväxt, där vi stadigt växer som region kommer göra oss starka och välmående, säger Claes Nordmark.

Senast uppdaterad: 2022-12-05