Bild från nyheten "Snacka svenska med praktik" från Boden Bild nummer 2021

Snacka svenska med praktik

Under hösten har en ny utbildning ”Snacka svenska med praktik” startat på Sfi, Lärcentrum i Boden. Utbildningen är en av flera satsningar för att öka nysvenskars möjligheter att snabbare komma in på den växande arbetsmarknaden i Boden. Teori varvas med språkpraktik och fler praktikplatser efterfrågas.

På uppdrag av Skolverket har Bodens kommun tagit fram en åtgärdsplan för riktade insatser till stöd för nyanländas lärande. Som en del i detta har Sfi, svenska för invandrare, på Lärcentrum i Boden tagit fram ett utbildningskoncept, ”Snacka svenska med praktik”, för studieväg 1, kurs 1A och 1B. Eleverna på studieväg 1 har kort eller ingen tidigare skolbakgrund. I grupperna finns många förmågor och i många fall också arbets- och livserfarenhet som kan bli en tillgång i Boden där många branscher förväntas växa inom en snar framtid.

Skräddarsydd kurs

Läraren Helena Nyberg tog i en förstudie fram ett förslag till hur en skräddarsydd utbildning för denna målgrupp bäst skulle kunna utformas och har sedan anpassat den vidare tillsammans med kollegorna Maria Blomqvist och Ulla-Britt Lahti.

– Det som är nytt i den här kursen är att vi anpassar den svenska vi undervisar i till att förbereda eleverna för vardags- och arbetsliv och att eleverna gör språkpraktik med fokus på att prata och utveckla svenska språket, berättar Helena Nyberg.

Eleverna läser ämnena arbetsliv, hälsa, samhälle och vardagsekonomi, för att tillsammans med språkundervisningen rustas till självständiga och aktiva samhällsmedborgare.

Unikt för kursen är också att utöver 50 procent sfi gör eleverna 50 procent frivillig praktik. Kursen är 48 veckor och fylls på successivt med nya elever under läsårets gång. Redan efter några veckor var 20 personer inskrivna och ute i praktik. De kommer från olika länder, har olika bakgrunder och har bott i Sverige olika lång tid.

Praktikplatser sökes

Genom praktikplatserna försöker lärarna matcha elevernas kompetens och intresse med lämpliga arbetsplatser. Flera förskolor, äldreboenden, återvinningen med flera har tagit emot praktikanter.

– Vi önskar få kontakt med fler, gärna mindre företag, som kan tänka sig att ta emot en praktikant. Vi har elever som till exempel har erfarenhet av snickeri och rörmokeri säger Ulla-Britt Lahti.

Har du en arbetsplats som kan ta emot praktikanter, hör av dig till Helena Nyberg, Ulla-Britt Lahti eller Maria Blomqvist på Lärcentrum.

Senast uppdaterad: 2022-01-24