Flygbild över byggnad.

Snart är saneringen av vägglöss på Å-centers trygghetsboende över

Arbetet med sanering av vägglössen på Å-center har varit lyckat. Den 13 och 14 september genomfördes en ny genomsökning av hela Å-center med hundar. Under söket gjordes inga markeringar av hundarna så hyresgästerna kan nu succesivt börja flytta tillbaka till sina lägenheter.

- Det fanns inga spår av levande vägglöss någonstans. Hundarna markerade ej. Så den gedigna saneringen har lyckats, vi är så glada för att det fungerat säger Anne-Lie Fant och Olivia Johansson, enhetschefer för Å-center.

Nu påbörjas arbetet med återflytt, först för de som bor i de icke lusdrabbade hyreslägenheterna och därefter sker återflytt för de som bott i de drabbade lägenheterna. En hyresgäst har redan hunnit flytta tillbaka under onsdagseftermiddagen.

Innan inflyttning sker har lägenheterna setts över och återställts till ursprungligt skick. De boendes nedfrysta möbler är också återställda till respektive lägenhet. En besiktning genomförs med hyresgästen, personal på trygghetsboendet och Nomor AB innan inflyttningen sker. Hela arbetet ska förhoppningsvis vara klart i september.

Nya hyresgäster kan från och med onsdagen den 14 september få visat lägenheter på Trygghetsboende, med hänsyn till personalens möjligheter att visa och att lägenheten blivit ledig. Förhoppningen är att inflyttning av nya hyresgäster ska kunna ske redan första veckan i oktober.

Senast uppdaterad: 2023-12-21