Bild från nyheten "Vattenkiosk för tekniskt vatten" från Boden Bild nummer 2 2021

Vattenkiosk för tekniskt vatten

För att inte slösa med vårt goda kranvatten i onödan finns nu en vattenkiosk med så kallat tekniskt vatten i Bodens kommun. Det är vatten som kan nyttjas av såväl kommunala förvaltningar som företag till spolning, bevattning med mera.

Bodens kommun fick förra året den glädjande utmärkelsen Norrlands godaste kranvatten. ”Likt en droppande istapp i marshög fjälluft – tydligt, friskt och med karaktär. Ett glasklart vatten.” Men ska vi i en grön kommun med hållbarhet i fokus och tider då vi både globalt och lokalt uppmanas att vara sparsamma med vårt kranvatten, använda det till att vattna parker, tvätta maskiner och i spol- och tankbilar?

Nej, nu behöver vi i Boden inte längre slösa vårt goda kranvatten. Under hösten har Bodens kommun nämligen installerat en vattenkiosk där både kommunala förvaltningar, företag, föreningar, organisationer och privatpersoner kan tanka tekniskt vatten i större mängder och snabbt.

Vattnet som du hämtar här är ett så kallat tekniskt vatten, ett kommunalt vatten som är renat men inte till för att dricka. Tekniskt vatten benämns idag som en underutnyttjad hållbarhetsresurs som kan brukas för att minska förbrukningen av kranvatten, lindra vattenstress, utvinna näringsämnen och säkra färskvattentillgångar för samhället.

– Det är ett vatten som håller en hög kvalitet för spolning och bevattning av olika slag, men det är inte klassat som kranvatten, förklarar Patrik Fahlén, enhetschef för vatten och avlopp vid Bodens kommun.

Vattenkiosken finns uppställd nere vid Svedjans avloppsreningsverk i Boden och är flyttbar om behov finns av det. Den som är intresserad av att nyttja vattenkiosken anmäler sig och kvitterar ut en nyckel för att bli upplagd som kund av tekniskt vatten, debitering kommer ske per hämtad kubikmeter. Planen är att kunder ska kunna registrera sig under första kvartalet 2022.

Senast uppdaterad: 2024-01-04