Vi jobbmatchar!

Under våren har Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen tillsammans organiserat sig och prioriterat att matcha ukrainska flyktingar mot arbetsmarknaden. Samordnare för detta arbete är Kristina Wikslund, rektor på Lärcentrum.

Kristina Wikslund har under de senaste veckorna snabbt ställt om och påbörjat sitt nya uppdrag som samordnare. Hon jobbar just nu bland annat skapat lathundar för arbetsgivare och flyktingar på både svenska och ryska, och har påbörjat kompetenskartläggning av de personer som anmält intresse för jobbmatchning. Än så länge har ett 50-tal personer anmält sitt intresse. Kommunen bistår också med stöd i processen efter kartläggningen. Bland annat genom våra arbetsmarknadskonsulenter som tar vid när flyktingen i fråga fått samordningsnummer från Skatteverket och är redo för att finna arbete, men även som stöd till arbetsgivare som vill anställa.

Senast uppdaterad: 2022-05-02