vy över Boden

Visionen: Det goda livet

Nu startar resan där vi skapar morgondagens hållbara samhälle för nuvarande och framtida bodensare. Visionen: Det goda livet kommer därför att genomsyra den kommunala organisationens arbete och bli en del av kommunens kommande och övergripande strategiska plan.

Syftet med visionen är att peka ut riktningen för samhällsomställningen och beskrivna kommunens position år 2040. 

Den gröna industriella omställningen som nu sker i norra Sverige är en del av den gröna globala omställningsprocessen. Vår kommuns resurser och kompetens ses som en tillgång och är en utgångspunkt i morgondagens hållbara samhälle.

Därför har ett arbete pågått för att identifiera värden och kvaliteter som är viktiga för att Boden ska vara en plats där människor trivs, vill verka, flytta till och för att vi ska kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer.

Visionsarbetet har inneburit att vi tagit tillvara ett stort antal dialoger med medborgare som genomförts från 2018 och framåt, genomfört analyser av Bodens attraktivitet och vad som är viktigt för potentiella inflyttare. Vi har också analyserat resultat som visar vad Bodensarna är nöjda med och vad som behöver utvecklas. 

– Vi är i en fas där det just nu finns stora möjligheter i vår kommun och där det sker en utveckling i en snabb takt. Visionen ger oss förutsättningar att ta ut en riktning och fatta beslut som ligger i linje med det goda livet som vi skapar gemensamt här i Boden, säger Mats Berg, kommunchef.

– Det känns inspirerande att vi har antagen vision som verkligen tar höjd för det samhälle och den plats vi nu tillsammans här i Bodens kommun tänker skapa. Den möjlighet vi har nu ska bära generationer framåt och då känns den här visionen som en väldigt bra ledstjärna och påminnelse om var vi är på väg säger Claes Nordmark, kommunalråd.

 

Arbetet har resulterat i den här visionstexten: 

I Boden lever vi nära det som är viktigt och betyder något, oavsett var du väljer att bo eller vem du är. Vi tar hand om varandra och har nära till våra naturliga mötesplatser. Här ser vi möjligheter i det nära resurssmarta och cirkulära som driver utvecklingen av vår kontrastrika livsmiljö. 

Vi är norra Sveriges gröna hjärta med ett näringsliv som interagerar i ett unikt ekosystem där en växande arbetsmarknad attraherar talanger från hela världen.

Boden är en trygg plats som växer med människorna och möjligheterna. 

Senast uppdaterad: 2022-06-21