Sex tecknade figurer i olika åldrar och av olika kön syns under frågan "Är du utvald?".

Är du utvald i SCB:s medborgarundersökning?

Just nu pågår Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i 162 kommuner i landet. I Boden har 1200 statistiskt slumpvalda kommunmedborgare har fått en enkät hem i brevlådan. Är du en av dem?

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får medborgare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Undersökningen ger svar på hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.

Gör din röst hörd!

Bodens kommun deltar regelbundet i undersökningen. Totalt får 1 200 slumpmässigt utvalda bodensare i åldrarna 18–84 år möjlighet att bidra med sina åsikter. 

Alla kommuner som deltar får en egen analysrapport med kommunens resultat, samt jämförelser med andra deltagande kommuner.

Är du utvald?

Genom att vara med och besvara frågorna i undersökningen hjälper du till att beskriva hur bodensarna ser på kommunen, så att politikerna kan fatta bättre beslut om vad vi ska satsa på i framtiden.

Läs mer om undersökningen på SCB:s webbplats.

Senast uppdaterad: 2024-02-27