De olika aktörerna som verkar på BIS sitter i samtal med arbetsmarknadsministern runt ett stort konferensbord i BIS lokaler på Sveafältet.

Arbetsmarknadsministern besöker BIS

I veckan har Boden integration och samverkan (BIS) haft besök av arbetsmarknadsminister Johan Perhrson. BIS-aktörerna berättade om hur de genom samverkan bidrar till integration under asylprocessen. Det är en helt unik modell som arbetsmarknadsministern nu fick ta del av.

BIS är en förening som verkar för att få ut fler människor i egen försörjning. Den riktar sig både till asylsökande och andra, nya eller gamla medborgare. Utgångspunkten är att jobba utifrån ett möjlighetsperspektiv och ta tillvara på varje människas unika egenskaper, kompetenser och förmågor, och att stötta personen till att skapa egen försörjning.

Genom BIS skapas förutsättningar för bättre samverkan och integration i Boden. Målet är en fungerande kedja från utanförskap till innanförskap för såväl asylsökande som andra medborgare. Mycket handlar om att synkronisera och effektivisera insatser som redan görs, för att skapa en sammanhållen väg in i samhället för dem som är nya i Sverige.

Aktörer som samverkar på BIS

  • Studieförbunden ABF, Folkuniversitetet och Vuxenskolan håller utbildningar i bland annat svenska språket 1-2-3-4, samhällskunskap 1-2-3, boskola (i samarbete med Bodenbo) och datakunskap.
  • Svenska kyrkan bemannar receptionen på BIS, och erbjuder psykosocialt stöd, samtal och rådgivning under hela asylprocessen.
  • Bodenbo står för lokalerna och har en områdesutvecklare som sköter samordningen på plats.
  • Rädda barnen stöttar barnen och hjälper dem att komma in i det svenska samhället. De driver bland annat Barnvänlig plats där barnen leker och pysslar så att föräldrarna får möjlighet att lära sig svenska.
  • Bodens kommun hjälper till att söka en del av projektmedlen. Den andra delen söks av studieförbunden. Medlen är nödvändiga för att driva BIS eftersom det inte finns statlig finansiering.
Senast uppdaterad: 2023-12-22