Vy över återvinningscentralen i Boden, där personer håller på att sortera sitt avfall från bilar och släp ner i containrarna på plats.

Automatisk företagsfakturering införs på återvinningscentralen

Automatisk företagsdebitering kommer att införas på återvinningscentralen på Brännkläppen i Boden under november.

Alla företag är välkomna att besöka ÅVC, men till skillnad från privatpersoner som betalar för besöken via avfallstaxan, ska företag betala per besök. För nuvarande är avgiften per besök för företag 350 kr exklusive moms. I dag måste företag vid varje besökstillfälle ta kontakt med personal på rampen innan lossning för att manuellt skriva ett faktureringsunderlag. Företaget faktureras sedan månadsvis. Nu automatiseras den hanteringen. Från och med november kommer företagens besök att registreras automatiskt med hjälp av kamerasensorer som skannar av registreringsnumret på det företagsregistrerade fordonet. I slutet av månaden skickas sedan en faktura ut automatiskt.

Så här går det till på återvinningscentralen

När ett fordon kommer till återvinningscentralen skannar kamerasensorer registreringsnumret på bilen. Skanningen görs helt utan datalagring så inget sparas. Registreringsnumret stäms av mot fordonsregistret, och för de bilar som är registrerade som företagsbilar kommer en faktura att skickas automatiskt, 350 kronor exklusive moms per besök. Ekipaget får väga max 3.5 ton. Ekipage över 3,5 ton hänvisas till Brännkläppens avfallsanläggning.

En del avfall är kostnadsfritt att lämna för företag. Här ingår elektronikskrot, wellpapp, vitvaror samt plast- och pappersförpackningar. Det innebär att man INNAN denna typ av avfall kastas måste kontakta personal på återvinningscentralen för att det inte ska ske någon debitering.

Den automatiska betallösningen som kommer att införas på återvinningscentralen på Brännkläppen gäller endast företag som lämnar avfall. Privatpersoner berörs alltså inte. Om företagsregistrerade tjänstebilar därför används för privat bruk måste personal på återvinningscentralen kontaktas INNAN lossning. Personalen gör då en okulär bedömning om avfallet är av privat karaktär, och om så är fallet kommer inte automatisk faktura utgå för det besöket.

Senast uppdaterad: 2023-09-28