Skolan i Unbyn med lekplats och fotbollsplan intill.

Boden och Luleå i samverkan för utveckling av förskola och skola i Unbyn och Avan

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden i Boden i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden i Luleå genomförde en digital medborgardialog den 16 maj. 

Syftet med mötet, som riktade sig till vårdnadshavare i Avan och Unbyns skolområden, var att på ett förutsättningslöst sätt diskutera framtiden för förskole- och skolverksamheten i de berörda områdena. 

Under dialogen diskuterades en rad viktiga frågor, inklusive befolkningsutvecklingen i skolområdena, möjligheter för infrastrukturutveckling, samt möjligheten till ett fördjupat samarbete mellan Bodens och Luleås kommuner. Dialogen utgjorde ett viktigt underlag för politiska beslut om långsiktig utveckling av förskola och skola i Avan och Unbyn. 

Här kan du ta del av den filmade medborgardialogen och läsa sammanfattningar av de frågor och svar som diskuterades under mötet:

 

Ladda ner dokument
Anteckningar från medborgardia...
Senast uppdaterad: 2023-06-21