Folkmyller på gågatan i Boden centrum.

Bodens kommun får rätt mot Konkurrensverket

Bodens kommun vinner målet mot Konkurrensverket gällande upphandlingsskadeavgiften kopplat till försäljningen av Medborgarhuset till SBB.

Konkurrensverket har den 10 september 2021 ansökt om att Bodens kommun ska betala 7 000 000 kr i upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket påstod i ansökan att Bodens kommun genomfört en otillåten direktupphandling i strid med LOU i samband med försäljningen av Medborgarhuset.

Bodens kommun bestred ansökan och tillbakavisade Konkurrensverkets påståenden. Förvaltningsrätten i Luleå biföll i mars 2022 Konkurrensverkets ansökan. Bodens kommun valde då att överklaga förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrätten i Sundsvall ger nu Bodens kommun rätt och upphäver förvaltningsrättens dom och avvisar Konkurrensverkets ansökan. Det betyder att Bodens kommun inte ska betala någon upphandlingsskadeavgift.

– Det känns oerhört skönt och visar att Bodens kommun inte ska betala flera miljoner kronor även om många röster hävdat motsatsen. Det viktigaste nu är dock att vi med allra största sannolikhet kan lägga detta bakom oss och i stället fortsätta framåt i den pågående samhällsomställningen där SBB:s planer för utvecklingen av Medborgarhuset är en viktig del säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Text: KOMM/Bodens kommun, Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2023-04-20