Visionsbild över H2 Green Steels planerade stålverk och vätgasanläggning.

Bodens kommun tecknar markavtal med H2 Green Steel

H2 Green Steel köper den mark som de tidigare har arrenderat av Bodens kommun på Boden Industrial Park. Det rör sig om två områden med en total yta av 270 hektar. Köpeskillingen uppgår till 134 miljoner SEK.

Beslutet till försäljning togs av Bodens kommuns kommunfullmäktige under måndagen. Det är en del i en omfattande process där Bodens kommun möjliggör H2 Greens Steels satsning på ett vätgasdrivet stålverk för produktion av grönt stål. Den totala ytan på Boden Industrial Park uppgår till 550 hektar.

- Det här är utan tvekan en milstolpe i Bodens utveckling som ny, grön och framtidsinriktad industristad och samverkanspart inom stål- och vätgasindustrin. Genom avtalet med H2 Green Steel kommer vi att bidra till ekonomisk tillväxt på en nationell nivå, fler arbetstillfällen och till den gröna omställningen, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

H2 Green Steel förvärvar genom två avtal samtliga aktier i de två kommunala bolag som äger de aktuella markområdena, Bodens Stålverks Fastighets AB och Bodens Vätgas Fastighets AB. Bägge bolagen skapades specifikt för att hantera och utveckla mark för stål- och vätgasverksamhet inom kommunen. Båda avtalen innehåller klausuler som tillåter att köpet kan återgå under vissa omständigheter.

- Markavtalet är ytterligare ett viktigt steg på vägen till etableringen av världens första storskaliga anläggning för grönt stål och det som kommer att bli Europas största vätgasanläggning i Boden. Vi har bråttom att bidra till att ställa om stål som är en av de smutsigaste industrierna som länge förorenat vår planet. Därför är det angeläget att arbeta tillsammans för att hitta goda lösningar och i högt tempo på det sätt vi gör med många parter i Boden, inte minst kommunen, säger Henrik Henriksson, H2 Green Steels VD.

- Det känns bra att vi träffat ett avtal med H2 Green Steel, utan tvivel en viktig del i den pågående samhällsomställningen. Företagets satsning och tydliga ambitioner banar väg för mycket annat i en på många sätt komplex process där trycket nu ökar. Men vi har riggat en smart organisation där kompetenta kollegor nu möter upp de utmaningar som vi ser komma, säger Mats Berg, näringslivschef.

Senast uppdaterad: 2023-09-04