Översiktsbild Bodens stadskärna. I bilden syns Prästholmen i bakgrunden, Bodån centrerad. Solig vintervy.

Bodensarna allt tryggare

Resultatet från SCB:s årliga medborgarundersökning har kommit och kommunledningen i Boden gör tummen upp. - Bodensarna uppger själva att de känner sig tryggare. Det gläder oss, eftersom trygghet är ett av våra prioriterade områden och Bodens kommun ska vara en trygg plats för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark.

Varje år deltar Bodens kommun i SCB:s Medborgarundersökning. Där får 1200 utvalda bodensare möjlighet att lämna synpunkter på hur kommunen är att leva i och hur olika verksamheter fungerar. Ett frågeområde handlar om trygghet och där syns nu en tydlig förbättring jämfört med föregående år.

- På hela 19 av 22 områden har bodensarna själva svarat att de känner sig tryggare. Det är både glädjande och viktigt och vi ska arbeta vidare för att den positiva utvecklingen fortsätter, säger Claes Nordmark.

För några år sedan var signalerna annorlunda. Efter några år med ständigt förbättrade trygghetssiffror inträffade några uppmärksammade brott och det märktes tydligt i statistiken.

- Bodensarna reagerade givetvis starkt på det som hände. Det spred sig en osäkerhet och det var en av orsakerna till att kommunen tog fram den trygghetsplan som snart ska utvärderas och revideras för kommande år. Vi kommer att fortsätta med det strukturerade trygghetsarbetet på bred front då det berör hela samhället, säger Claes Nordmark.

Johan Lund, ordförande för arbetsmarknads- och utbildningsnämnden och tjänstledig från jobbet som polis, vill trycka på det långsiktiga i arbetet.

- Att ha en känsla av trygghet bland bodensarna och en vilja till ökad tolerans är viktigt för att bygga positiva spiraler. Det går åt rätt håll nu och då är det viktigt att vi fortsätter bygga vidare på det som påbörjats, säger Johan Lund

- Från den 1 juli kommer en ny lag som reglerar kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet. Vi ligger bra till i det arbetet och ska fortsätta ha en hög ambition för att bodensarna ska känna sig trygga, säger Johan Lund.

Text: Bodens kommun / Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2023-01-18