Avstängd väg med varningsskylt för trafikarbete.

Cirkulationsplats och gångvägar

Under augusti påbörjade Bodens kommun gatuarbete på Svängleden och in efter Teknikvägen ute på Sävastön. En cirkulationsplats samt gång- och cykelbanor kommer att byggas i området.

Arbetet innebär att fler tyngre fordon kommer att köra i området, samt ökat buller för de närboende under arbetstiden. Även framkomligheten kommer att påverkas under hela byggtiden.

Entreprenören som utför arbetet är ABL.

Tidsplan

Arbetet påbörjades under augusti 2023 och kommer att färdigställas under sommaren 2024. Nedan ser du en ritning över det planerade vägarbetet.

Vägarbete Sävastön 2023-2024

Senast uppdaterad: 2023-10-16