Kartbild över påverkat område där svängleden och teknikvägen är markerat i lila.

Cirkulationsplats och GC-vägar 

Under augusti påbörjar Bodens kommun gatuarbete ute på Svängleden och inne efter teknikvägen. En cirkulationsplats samt gång- och cykelbanor kommer att byggas i området.

Arbetet innebär att fler tyngre fordon kommer att köra i området samt ökat buller under arbetstiden. Framkomligheten kommer också att påverkas under byggtiden.

Entreprenören som kommer att utföra arbetet är ABL.

Tidplan

Arbetet kommer att påbörjas under augusti 2023 och att färdigställas under sommaren 2024.

 

Kontakt

Vid frågor eller funderingar maila.

Bodens kommun
Projektledare 
Robin Boqvist
Projekt och investering
Mail: robin.boqvist@boden.se

Senast uppdaterad: 2023-07-24