Balplast höbal

Ensilageplast samlas in 2-20 oktober 2023

Ensilageplast, balplast, är ett besvärligt material som kräver särskild behandling. Därför tas det endast emot på Brännkläppens avfallsanläggning. Under perioden 2-20 oktober har du möjlighet att lämna in din ensilageplast för återvinning alldeles gratis.

Ensilageplast tas emot på Brännkläppens avfallsanläggning året om mot en kostnad på 1 990 kr/ton. Moms tillkommer. (Priset gäller till och med 2023-12-31.)

Under begränsade insamlingsperioder varje år kan du emellertid lämna in esilageplast helt utan kostnad. I år kommer insamlingen att ske av Kretslopp & Recycling i Sverige AB mellan 2-20 oktober på Brännkläppens avfallsanläggning.

Senast uppdaterad: 2023-08-28