En hand tänder ett så kallat gravljus med en trästicka som brinner med en låga från fredsljuset från Betlehem.

Fredsljuset kommer till Boden 15 december 2024

Varje år förs en ljuslåga från Födelsekyrkan i Betlehem ut över världen. Nu kommer den till Boden.

På fredag 15 december, med start kl 12.00, genomför Bodens kommun och Svenska kyrkan Boden en ceremoni för att välkomna fredsljuset från Betlehem inför julen.
Ceremonin genomförs på Gågatan vid Enter Galleria. Möt gärna upp och ta med en egen lykta så du kan få en låga med hem!

Varje år förs en låga från Födelsekyrkan i Betlehem ut över världen. I Sverige är det St Georgs Scoutgille som sköter transporten. 
Efter ceremonin på Gågatan kommer ljuset att föras till Överluleå kyrka, där det brinner över julhelgen.
 

Senast uppdaterad: 2024-04-03