äggskal

Hur ska äggskalen sorteras egentligen? 

I Bodens kommun ska äggskalen sorteras som brännbart restavfall och slängas i den gröna tunnan, trots att äggskalen ju är en sorts matavfall. Anledningen är att vi i Boden gör biogas av matavfallet och äggskal stör rötningsprocessen. 

I Bodens kommun så komposterar vi inte vårt matavfall, vi gör i stället biogas. Biogas och kompost kräver olika förutsättningar i tillverkningen, vid biogastillverkning behövs material som bildar metan vid rötning och dit hör inte äggskal.  

Äggskal, grus och sand är exempel på material som inte bildar metan eller biogas. I stället kan dessa material störa biogasprocessen och dessutom skada utrustningen.  

– Vi komposterar inte matavfallet i Boden, vi gör biogas. Äggskal ställer till det i biogasprocessen och sliter hårt på pumparna. Det blästrar anläggningen från insidan och sedan blir det stock i rören. Samma sak gäller med kattsand, säger Maria Nyström, chef för avfallsenheten på Bodens kommun. 

biogasanläggning

Matavfall från Luleå, Piteå, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och Kiruna, och vissa delar av Norge skickas till Boden för rötning och biogastillverkning. Det innebär att Bodens kommun nu önskar att alla boende i dessa kommuner sorterar äggskal som brännbart restavfall i stället för matavfall. 

I Boden har vi tillverkat biogas sedan 2007. Den används bland annat för att driva bussarna i lokaltrafiken, Bodens kommuns tjänstebilar och renhållningsfordon men kan också tankas av privatpersoner som har biogasbil. 

– Biogas-tillverkningen bidrar till minskad miljöpåverkan eftersom det är ett av de renaste drivmedlen som finns i nuläget, säger Maria Nyström. 

biogas tankning

Här kan du läsa mer om biogas.

I matavfall som komposteras går det bra att slänga äggskal, till exempel om du bor i en kommun där matavfallet komposteras eller om du har en egen kompost hemma. 

Bodens kommun är medvetna om att det står på de gröna matavfallspåsarna att ägg ska sorteras som matavfall, men detta är felaktigt och kommer att korrigeras på nästa beställning av påsar. 

Läs mer: Miljöbränslestation öppnar centralt

Senast uppdaterad: 2023-12-22