Jonny Blom står böjd över sitt arbetsbord där han är i färd med att mäta en glasskiva.

Jonny Blom tog ett nytt steg i livet

Genom JobbCenter har många i vår kommun gått från utanförskap till behövda riktiga jobb. En av arbetsplatserna som regelbundet tar emot och hjälper människor att växa är Förvaltningsservice. Genom dem, och den fortsatta arbetsplatsen Stadins Glas, tog Jonny Blom ett nytt steg i livet.

– Jag har växt som person hur mycket som helst. Att få den här chansen är det bästa som hänt mig, säger Jonny. 

Numera är han bara på Förvaltningsservice och hälsar på då och då. Han har gått vidare till en heltidsanställning på Stadins Glas där han nu har arbetat i ett och ett halvt år.  

– Det har betytt väldigt mycket för mig. Jag har utvecklats som person och lärt mig ett helt nytt yrke. Framförallt fick jag tid och trygghet att arbeta med mig själv och komma tillbaka, säger han. 

Möjlighet till skarpa jobb

Han ringar in precis det som Christer Lind, arbetsledare på Förvaltningsservice, vill uppnå. 

– Vi ser förmågan i personerna som kommer hit. Deras intressen och möjligheter. Vi jobbar efter en plan, sätter upp mål och hjälper till att klä på dem förmågor så de blir mer gångbara på arbetsmarknaden. Samtidigt får de göra jobb som är skarpa och känna att de behövs på riktigt, säger Christer. 

Jonny Blom fick jobb via JobbCenter

Successivt byggs ansvar och arbetstid upp i takt med att personen växer. Förvaltningsservice utför en mängd uppdrag till de övriga förvaltningarna i Bodens kommun. Det är deras arbetsteam som bland mycket annat levererar sand och grus till äldre och utför alla kommunala flyttjobb.  

Social hållbarhet en viktig komponent

Christer räknar snabbt upp ett tiotal personer bara på senare år som har stått långt ifrån arbetsmarknaden. Efter en tid på Förvaltningsservice har de kunnat gå vidare till praktik som givit vanliga anställningar på arbetsplatser runt om i kommunen och länet. Flera har även fångats upp och fått anställningar inom de kommunala förvaltningarna. 

Både samhällsekonomiskt och mänskligt är varje person som kan växla från utanförskap och bidragsberoende till självförsörjande välmående en enorm vinst. Den sociala hållbarheten är en mycket viktig komponent i vår kommun där individ, samhälle och näringsliv ska växa tillsammans i ett cirkulärt tänk på alla plan. 

Det här är JobbCenter:
JobbCenter är en del av Bodens kommun och jobbar tillsammans med arbetsgivare och myndigheter för att öka sysselsättningen i Boden. De hjälper människor med bland annat kompetensutveckling, jobbmatchning, stöd vid integration och kan erbjuda ett relevant nätverk. För dig som arbetsgivare kan JobbCenter hjälpa till att hitta rätt person till rätt plats. Samtidigt som du får hjälp att hitta bra medarbetare bidrar du som arbetsgivare till att öka försörjningsgraden i Boden. 

Läs mer på: jobbcenter.se

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2023-01-31