Rosa blomma av arten jättebalsamin.

Nu ska de invasiva arterna bort för gott

Uttrycket invasiva växter har du kanske snubblat över tidigare. I Boden blommar till exempel jättebalsamin i vägdiken och trädgårdar. Men nu ska de bort. Vi är skyldiga att förhindra spridning av dessa då växterna riskerar att förstöra den biologiska mångfalden.

Invasiva växter är växter som inte förekommer på naturlig bakgrund i ett visst område, men som ändå sprider sig mycket lätt. Växter som snabbt kan ta över ett helt område och på de sättet förstöra den biolo­giska mångfalden och tränga un­dan naturligt förekommande arter. I Norrbotten har vi än så länge inte så många invasiva arter. De vanligaste arterna är jätteloka, Tromsöloka och jättebalsmin. 

Förhindra att arterna sprids 

Det finns lagar och regler i EU­ för­ ordningen som reglerar hur invasiva växter ska hanteras. Det är viktigt att även du som privatperson hjälper till att förhindra spridning av dessa och rapportera om du hittar en främmande invasiv växt i din träd­gård eller på kommunal mark. I sommar kommer även Brännkläppens återvinnings­central att ha en särskild container dit man kan ta sitt växtavfall. 

Hur ska du hantera och få bort invasiva växter i trädgård och natur?

 • Jättebalsaminen klipps ned innan den gått i blom. Gärna flera gång­ er per säsong. Om växten ej gått i blom kan stamdelarna ligga kvar. Har växten gått i blom är de viktigt att samla upp allt som är nedklippt och i säckar transportera det till vår avfallsstation. Rotdragning är en annan bra metod. 
 • Lupinerna klipps ned 2 ggr per år. Första gången före blomning, bör upprepas i 3–5 år. 
 • Tromsölokan ska helst grävas upp och då med så mycket av rot­systemet som möjligt. 

Anmäl förekomst av invasiv växt 

Upptäcker du invasiva främman­de arter på någon av kommunens offentliga platser rapportera gärna till www.invasivaarter.nu

Parkenheten

Invasiva arter i Sverige

Växter som EU listat som främmande invasiva växter som förekommer i Sverige: 

 • Jättebalsamin
 • Jätteloka
 • Tromsöloka
 • Smal vattenpest

Övriga invasiva växter i Sverige

 • Blomsterlupin
 • Parkslide
 • Sjögull
 • Vresros

Mer information om invasiva arter hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-12-22