Flygfoto över Boden centrum en vintermorgon, fotat från kyrkgatan med utsikt över bägge stadshusen, hotell Bodensia och Swedbank-huset.

Ny chef för arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun

Efter avslutad rekryteringsprocess är det Anna Broström som blir ny förvaltningschef på arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, AUF, i Bodens kommun.

- Att få möjligheten att vara en del av den samhällsomställning som sker i hela Norrbotten och här i Boden känns mycket stimulerande och spännande. Kompetensförsörjningsfrågan i hela dess omfattning är en mycket viktig fråga för att möta och säkra behovet av kompetenser, säger Anna Broström, blivande förvaltningschef.

Anna Broström kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun. Hon har tidigare även haft chefsbefattningar inom såväl Polismyndigheten som Migrationsverket.

Anna Broström - ny förvaltningschef på arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen 2023

– I en tid av positiv förändring och nya storskaliga företagsetableringar krävs det ledarskap som främjar samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Vi är därför väldigt glada över att kunna välkomna Anna som chef för Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. Under hennes ledarskap ska vi nu försöka skapa goda förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används på bästa sätt, med fokus på framtiden och den samhällsomställning vi just nu befinner oss i, säger kommunchef Magnus Åkerlund.

Senast uppdaterad: 2023-12-01