Kommunla arbetare som jobbar med rörläggning

Nya VA-ledningar

Under 2023 förläggs nya VA-ledningar längs riksväg 97 mellan Ågärdan och Boden.

Projektet är planerat att pågå under 2023 med vissa arbeten under sommaren 2024. Arbetet med avverkning och avtäckning är påbörjat och arbetet med schakt och rörläggning är i uppstartsfasen. Projektet är upphandlat som en totalentreprenad i utökad samverkan och genomförs tillsammans med NCC.

Vid frågor kontakta Nils Hansson, projektledare 0921-627 95

Senast uppdaterad: 2023-12-22