På omslaget till Boden Bild nr 2 2023 ser vi en man som står tätt intill en stor brun häst.

Nytt nummer av Boden Bild ute

I det senaste numret av tidningen Boden Bild presenteras delar av det nya Boden som nu växer fram i spåren av uppförandet av H2 Green Steels stålverk. Det vi ser är en omställning av ett helt samhälle, där Boden går från att vara en trivsam småstad präglad av offentlig verksamhet, till att bli en modern och framtidsinriktad industrikommun.

Läs senaste numret av Boden Bild

Tidningen Boden Bild innehåller en massa inspirerande reportage som ger dig inblick i vad Bodens kommuns medarbetare gör för Boden. Tidningen delas ut två gånger per år till samtliga hushåll i Boden.

 

Fler nummer av Boden Bild

Boden Bilds sida hittar du även tidigare nummer av tidningen.

Senast uppdaterad: 2023-11-30