utställning under granskning av områdesutveckling Erikslund, Fagernäs, Norra Svartbyn

Områdesutveckling Erikslund, Fagernäs, Norra Svartbyn

Var med och tyck till! Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn.

Syftet är att utveckla och skapa förutsättningar för attraktiva boende- och livsmiljöer genom att identifiera vad Det goda livet är för de specifika områdenas innehåll och gestaltning. 

Från den 16 november 2023, till och med 14 januari 2024, finns en utställning med granskningshandling, samrådsredogörelse och bilagor på följande platser under ordinarie öppettider: 

- Svartbygården 

- Stadshuset, vid ingången från Stadshusparken 

- Stadsbiblioteket 

Senast uppdaterad: 2024-05-02