Inflyttningsgruppen står i korridoren på stadshuset, Bodens kommun.

Organiserad inflyttningsservice

Kommunens inflyttningsservice fortsätter att växa och arbetssätt förändras i takt med att förfrågningar från blivande bodensare ökar. Flera aktörer från kommunens olika verksamheter tillsammans med representanter från näringsliv och besöksnäring, arbetar för att bidra till att inflyttare ska få information och stöd för att flytta till och leva i Boden.

Norra Sverige står inför en samhällsomställning som saknar motsvarighet i modern tid. Etableringen av en planerad industri med 1500 anställda här i Boden innebär att vår kommun förväntas växa med flera tusen nya invånare på kort tid. I den processen krävs både beredskap och en strukturerad organisation. Linnéa Byberg, infödd bodensare med god kännedom om både föreningsliv, stad och landsbygd, blev snabbt den inledande inflyttningsvärden med stöd från olika förvaltningar och samverkan med Servicepunkterna i Harads, Gunnarsbyn och Unbyn/Avan.

Bred inflyttningsgrupp

En mer operativ grupp har nu vuxit fram runt Linnéa. Den består av Magnus Sundling, näringslivsutvecklare på Boden Business Park med nära koppling till företagarorganisationen i kommunen, Peter Wallin, med lång erfarenhet av besöksnäring både lokalt och nationellt, och Katarina Nyberg, Medborgarservice. Gruppen jobbar nära Ann Sundberg som är huvudansvarig för delprojektet Leva & Bo och kommer att ha fortsatt samverkan med alla berörda förvaltningar och även Servicepunkterna på landsbygden.

– Verksamheten inflyttningsservice håller på att sätta sig, konstaterar Linnéa Byberg.

Personlig kontakt

En viktig del i första intrycket som kommunen vill ge är att erbjuda en personlig kontakt.  De personer som lotsas in via kommunens plattform Flyttatillboden.se får i ett formulär välja hur de vill kontaktas och ange vad de söker. Tidigt vid H2Green Steels egen rekrytering finns möjlighet till ett första digitalt möte med inflyttningsservice. Linnéa tar kontakten, ger tips och guidar vidare till allt från förskolor och skolor till boendealternativ, fritidsaktiviteter, arbetsplatser, restauranger, kultur och musikutövande.

– Det handlar mycket om att skapa en social integration för alla som vill bli bodensare. Vi måste ha ett bra värdskap, hela vägen från tjänstepersoner till nya grannar och föreningsmedlemmar, menar hon.

Kommunens inflyttningsservice kommer också ha ett nära samarbete med Jobbcenter och de modeller som har arbetats fram med inriktning mot bostads- och jobblots för nysvenskar. Arbetsmetoden kan skalas upp även för andra kategorier inflyttade.

Även Medborgarservice och Servicepunkternas redan inarbetade vana att svara på kommuninvånarnas alla frågor ska tillvaratas i inflyttningsservicen.

 

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors

Senast uppdaterad: 2023-02-08