Sex kvinnor och en man står utanför entrén till ett demensboende i Boden.

Spanska undersköterskor i ny bemanningslösning

I sommar tar Boden ett nytt grepp för personalbemanningen inom äldreomsorgen. I ett utbyte med Spanien, som har arbetsbrist för utbildade undersköterskor, har nu fem spanska undersköterskor anlänt för sommarvikariat på ett demensboende i Boden.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för många kommuner. Bodens kommun ska göra ett utvecklingssprång motsvarande 20 år inom loppet av några få år. Det kräver idérikedom, nytänkande, mod att testa nya lösningar och ett gott värdskap för att lyckas locka den kompetens som behövs inom en rad olika yrkesområden.

– Redan idag är behovet mycket stort av utbildad personal i äldreomsorgen. Inför sommarrekryteringen 2023 valde Bodens kommuns socialförvaltning att söka i ett vidare perspektiv. Lösningen hamnade långt utanför det traditionella rekryteringstänket, förklarar Kristina Lindqvist, kvalitetsutvecklare vid enheten för utveckling, välfärdsteknik och kvalitetsledning på Bodens kommuns socialförvaltning.

Satsningen har benämnts som en värvningssuccé, men har också väckt frågor.

Spansk personal

Det Bodens kommun har gjort är att vända sig till Spanien, där det råder arbetsbrist för undersköterskor, för att locka utbildad personal till norra Sverige där det ropas efter utbildad vårdpersonal. Resultatet blev fem utbildade undersköterskor från Spanien som nu har anlänt till Boden. Även från södra Sverige kommer undersköterskor för att arbeta som sommarvikarier inom vård och omsorg.

Innan de spanska undersköterskorna kom hit har de fått en intensiv grundkurs i svenska språket och svenska vårdtermer. På plats inleds deras tjänstgöring med en mer omfattande introduktion än vanligt. 

Boendet är löst genom Boden Business Parks studentboenden som ändå står tomma över sommaren. 

– Min roll är att bistå i att hitta boende och transportlösningar för kandidaterna i detta pilotprojekt. En av lösningarna har varit att köpa in cyklar som kommunen äger och som kandidaterna kan använda under sommaren, säger Stina Leden, processledare för Kompetensförsörjningsteamet i Bodens kommun.

Är du också sugen på att flytta hit och testa livet i norr? På webben flyttatillboden.se kan du göra en intresseanmälan och matchas med arbetsgivare som söker just din kompetens.

Senast uppdaterad: 2023-12-14