Eldstad i naturen med ved som brinner. Vatten i bakgrunden.

Ta hand om dig i värmen, och var försiktig om du ska elda!

På grund av det varma och torra vädret är det viktigt att du tar hand om dig och är extra aktsam om du ska elda eller grilla.

SMHI har utfärdat en varning för höga temperaturer. Ta hand om dig i värmen och undvik fysisk aktivitet när det är som varmast, drick mycket vätska och håll ett extra öga på äldre, personer med funktionsnedsättning, och småbarn. Vid värmebölja följer kommunens omsorgsverksamhet checklistor för att hantera situationen på bästa sätt. 

Enligt SMHI är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i Norrbotten. Just nu är inget eldningsförbud utfärdat men det kan förändras med kort varsel. De kommande dagarna väntas lokala skurar vilket kan minska brandrisken. Räddningstjänsten följer läget noga och gör löpande nya bedömningar kring brandriskerna. 

Visa hänsyn och var extra försiktig om du ska elda eller grilla. Hjälp oss gärna att sprida informationen vidare så kan vi tillsammans undvika skogsbränder i sommar.

Länsstyrelsens tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

 • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
 • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
 • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
 • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
 • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.

Tänk också på:

 • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
 • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
 • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
 • Om en brand uppstår eller sprider sig: ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Mer information om brandrisken i länet finns på Länsstyrelsen i Norrbottens hemsida, www.lansstyrelsen.se/norrbotten

Kolgrill

5 tips för mer information!

 1. Tips från Räddningstjänsten för att "Grilla säkert" (boden.se).
 2. Ladda ner appen "Brandrisk ute" för information om aktuell brandrisk där du befinner dig (msb.se). 
 3. Säkerhet vid eldning i skog och mark (msb.se). 
 4. In english: How to light a fire and barbecue safely in forests (msb.se). 
 5. SMHI:s varningar och meddelanden om brandrisk (smhi.se).
Senast uppdaterad: 2023-06-22