Två män står framför en nybyggd förskola i ett stadsområde under utveckling.

Utvecklingen av Sveafältet ska ge ökad trygghet och trivsel

På Sveafältet/Lundagård planeras flera framtida projekt för att göra det mer attraktivt och trivsamt för både befintliga och blivande boende.

På området Sveafältet/Lundagård finns sedan lång tid tillbaka många fastigheter med framförallt lägenheter. Nyligen byggdes en ny förskola, Björkdungen, här. Försvarets behov av studentbostäder har också medfört nybyggnation på delar av området.

En trygg bostadsort 

För en del av arbetet med att göra Boden ännu mer attraktiv och trygg som bostadsort har kommunen beviljats medel från Delegationen mot segregation (DELMOS). Tillsammans med Bodenbo har dialoger genomförts med boende i alla åldrar på området, på förskola, i pensionärsgrupper, i närbutiken med mera. Med resultatet som grund har Bodens kommun påbörjat en omfattande utveckling av stadsdelen Sveafältet/Lundagård.

Utveckling av Sveafältet

Studentbostäder och nytt område för spontanidrott

På mark där en gammal fotbollsplan låg tidigare har det byggts studentbostäder till Försvarsmakten. Som kompensation för den försvunna planen har Bodens kommun skapat ett nytt område för spontanidrott intill. Parkförvaltningen har anlagt en gräsplan på 4000 kvm och två badmintonbanor. Fritidsförvaltningen förser ytorna med mål och nät. Här finns sedan tidigare även en tennisbana.

Förskolebarn på Björkungens förskola leker utomhus

Tanken är att alla åldrar, både befintliga och blivande boende och tillfälliga studenter, ska kunna ha glädje av satsningarna på ökad trivsel och trygghet i området.

Satsningar på utemiljö:
Under de senaste åren har Bodens kommun rustat upp flera utemiljöer runt om i kommunen. Bland andra kan nämnas Bodsvedjan, där en helt ny lekpark har byggts. Det har även gjorts satsningar på lekplatser på Sävastön och i Torpgärdan, Svartbjörnsbyn, Gunnarsbyn, Svartlå och Bodträskfors.

Text: Anna Bergström
Foto: Mats Engfors 

Senast uppdaterad: 2023-02-13