Översikt Boden Industrial Park, foto H2 Green Steel

Väg 605 permanent avstängd

Den tidigare tillfälligt avstängda väg 605, från Bodens tätort i riktning mot Flarken, är sedan 1 juni permanent avstängd. Vägen leder in på Boden Industrial Park där byggarbete och sprängningar pågår.

Väg 605 är permanent avstängd. Omledning fortsätter på samma väg som gällt tillfälligt sedan hösten 2022, det vill säga via väg 383 samt väg 356. När infrastrukturkorridoren från väg 97 är i drift om några år kommer den att ansluta mot väg 605 öster om Boden Industrial Park.  Till dess är det omledningsvägen som gäller. Det är inte tillåtet för obehöriga att färdas eller vistas på Boden Industrial Parks byggområde. Vänligen respektera avspärrningar, vakter och skyltar. 

Kommunen är väghållare för väg 605 från ICA Supermarket ut mot site och har förstärkt skyltningen där.  Trafikverket är väghållare och ansvarar för ny skyltning av korsningspunkterna väg 383/605, 356/383 och cirkulationen vid ICA Supermarket samt uppdatering av informationen på Trafikverkets nationella vägdatabas. 

Foto: H2 Green Steel

Senast uppdaterad: 2023-06-08