Områdesmiljö, illustration med lekpark, promenadstråk, barn, vuxna och äldre i rörelse.

Var med och tyck till: Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn

Den 23 maj till den 26 juni finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till den fördjupade översiktsplanen Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn.

Den 23 maj till den 26 juni finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till den fördjupade översiktsplanen Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn. Syftet är att utveckla och skapa förutsättningar för attraktiva boende- och livsmiljöer. Det görs genom att identifiera vad Det goda livet är för de specifika områdenas innehåll och gestaltning. Grunden för arbetet är de dialoger som har genomförts med medborgare under våren 2023. Nu finns ett första förslag att tycka till om.

Visionen Det goda livet ger riktningen för samhällsomställningen och beskriver kommunens position år 2040. Visionen innehåller värden och kvalitéer som är viktiga för att människor ska vilja bo, utvecklas och må bra i kommunen. Det handlar om befintliga bodensare men också framtida bodensare. Implementeringen av visionen Det goda livet kommer att ske på många olika sätt, bland annat områdesutveckling samt mark- och vattenanvändning.

Under samrådet finns möjligheter att lämna synpunkter på ett första förslag till plan. 

Senast uppdaterad: 2023-10-16