En hand håller i en telefon med appen Brandrisk ute uppslagen. I bakgrunden syns en grillplats ute i naturen.

Brandrisk

Risken för gräsbrand är stor eller mycket stor i hela Norrbotten. Just nu är inga eldningsförbud utfärdade i länet, men var försiktig om du eldar i skog och mark och håll dig uppdaterad om brandrisken där du befinner dig.

Hur kan det påverka mig?

  • Stor risk för att gräsbrand uppstår och lätt sprids i torrt fjolårsgräs.
  • Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

I Boden och de östra delarna av länet råder även risk för skogsbrand. Det innebär stor eller mycket stor risk att eld sprids lätt i skogsmark.

Råd för att undvika brand i skog och mark

  1. Håll dig uppdaterad om brandrisken där du befinner dig. Aktuell information om brandrisken finns på smhi.se. Eller i appen Brandrisk ute som finns att ladda ner från App Store eller Google Play. 
  2. Var försiktig om du eldar i skog och mark. Grilla helst på fasta grillplatser. Ska man elda så måste man ställa iordning och avgränsa platsen, ha vattenslang eller hinkar med vatten i beredskap och gärna vara några stycken. Om vinden vänder går det fortare än man tror för elden att sprida sig.
  3. Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  4. Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  5. Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Information om eventuella eldningsförbud finns på kommunens eller Länsstyrelsens webbplats.
  6. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbud och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.
Senast uppdaterad: 2024-05-27