En å intill några höghus har svämmat över med vatten.

Nu startar vårfloden

Våren är här och snön smälter över hela länet. Beroende på regnmängder och temperaturer framöver kan vårfloden innebära risk för översvämningar och avstängda vägar.

Den snabbt smältande snön resulterar i större vattenmängder än normalt, vilket kan leda till översvämningar längs våra älvar och vattendrag. För att minska risken för översvämningar i samband med höga flöden nära Bodens tätort vidtar Bodens Energi varje år åtgärder genom att reglera vattennivåerna uppströms inför vårfloden. Bodens kommun och Bodens Energi håller också regelbundna avstämningsmöten för att utvärdera risken för höga flöden.

Prognosen så här långt pekar på en kraftigare vårflod än normalt. Anledningen är den stora mängd blötsnö som fallit i vinter. Årets vårflod kan därmed innebära risk för översvämning och avstängda vägar. 

Höga flödenObs! Bilderna är från översvämningen 2008.

Tips till fastighetsägare

Du som fastighetsägare kan förbereda dig inför en översvämning.

Förberedelser:

  • ️Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
  • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
  • Kontrollera att stuprör, brunnar, diken och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Skaffa skyddsutrustning, exempelvis pumpar eller tillfälligt översvämningsskydd.

Om det blir översvämning:

  • Följ väderprognoserna, SMHI:s varningar och nyhetsrapporteringen i media.
  • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren om vatten tränger in i bostaden.
  • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande.
  • Bygg en tillfällig barriär av plast och sandsäckar eller jord - den kan stoppa en mindre översvämning.

Mer information 

Senast uppdaterad: 2024-05-03