Två personer åker madrass i pulkabacken uppe på Gruvberget.

Påverka utvecklingen i ditt bostadsområde

Nu kickar Bodens kommuns nästa dialogturné igång för Torpgärdan, Södra Svartbyn och Gruvberget

Onsdag den 10 april kl 8-12 och 15-18 finns representanter från Bodens kommun vid ICA Kvantum för dialog med dig som bor och verkar på området.

De närmaste veckorna genomförs bland annat:

  • Workshops med elever på Torpgärdsskolan.
  • Möte med ungdomar på Motorgården.
  • Enkäter går ut till både allmänhet och näringsliv i området (se nedan).
  • Representanter för föreningarna som finns på Gruvberget ska samlas och det tidigare samarbetet med föreningar och boende angående Gruvberget ska arbetas in.
  • Nytt besök utanför ICA Kvantum på fredag den 19 april.
  • Den betydande hästnäringen i området bearbetas i ett eget projekt. Insikterna från detta arbete kommer att vävas in i konceptet och översiktsplanen.

Genom den medborgardrivna områdesutvecklingen fångar Bodens kommun upp synpunkter från olika målgrupper och åldrar.  Arbetet som görs nu utmynnar i en fördjupad översiktsplan som ska ligga till grund för en rad framtida kommunala åtgärder, beslut och konkreta insatser.

Passa på att påverka utvecklingen av den plats där du bor, svara på enkäten, och kom och tyck till! 

Här hittar du enkäterna:

Senast uppdaterad: 2024-04-11