Porträttbild av projektledare Charlotta Lennartsdotter tillsammans med Peter Holmbom, ungdomsutvecklare.

Projekt Mötesplats Boden öppnar Föreningsboden i Enter Galleria

“En mötesplats som ska förena föreningsliv, näringsliv och kommun, centralt placerad i Enter galleria. Där tankar och idéer möts och utvecklas och föreningar och organisationer kan marknadsföra sig och sina aktiviteter.”

Så beskrivs den första delen som planeras att genomföras i det nya projektet Mötesplats Boden.

Projektet leds av Charlotta Lennartsdotter och Mailin Ellingsen som projektledare, samt Peter Holmbom, ungdomsutvecklare. Projektägare är Bodens kommuns Kultur-, fritids- och ungdomsavdelning.

Projektet syftar till att möta föreningslivets behov, som bland annat har ringats in genom omfattande dialoger med representanter för föreningslivet och utmynnat i rapporterna Framtidens föreningsliv och Mötesplats Boden. Tillsammans med målgrupperna barnfamiljer, barn, ungdomar, äldre och nyanlända kommer nu föreningslivet att stå i fokus.

– Rapporterna som ligger till grund för det här projektet visar på att vi behöver fler mötesplatser där föreningsliv, kommun och näringsliv samverkar och att föreningar behöver stöttning, bland annat med att nå ut med sina aktiviteter och evenemang, förklarar Charlotta Lennartsdotter.

collage_föreningar

Ett konkret verktyg för att möta det är en inledande fysisk plats som erbjuder ett forum för föreningar och organisationer att samverka med näringslivet och kommunen. Här ska de kunna sätta upp affischer om sina evenemang, hålla miniworkshops för spontandeltagande och ge information eller marknadsföra kommande evenemang. Allmänheten ska lätt kunna slinka in, se vad som händer, lämna idéer till projektet eller bara kravlöst kunna sitta ner och samtala utan att konsumera.

Mötesplatsen, som kommer att få namnet Föreningsboden, ska vara på nedre plan i Enter Galleria (bredvid Opalen). Den planeras att öppnas någon gång under juni månad.

Projektet spänner fram till och med mars 2025. Arbetet ska utmynna i konkreta aktiviteter och utformning av en befintlig större mötesplats lokalt i Medborgarhuset.

Projektet är finansierat genom Innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i samarbete med Länsstyrelsen. Mötesplatsen ska vara öppen under gallerians öppettider och bemannas av projektgruppen på torsdagar mellan 11.00-13.00. Andra representanter från Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen kommer också att kontinuerligt finnas på plats.

Redan nu har Försvarsmuseum Boden bokat in sig och kommer att hålla pedagogiska aktiviteter på fredagar. Fritidsbanken och Bodens Ungdomsforum är ytterligare organisationer som har visat intresse av att synas här. Successivt är förhoppningen att fler ska se nyttan med att kunna möta bodensarna och boka in sig på tider i Föreningsboden.

Senast uppdaterad: 2024-05-27