Stadshusets fasad med kommunvapnet

Så påverkas Bodens kommun av Kommunals varsel om strejk

Fackförbundet Kommunal varslar om stridsåtgärder efter att förhandlingarna om ett nytt avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona har strandat. Varslet träder i kraft på torsdag 18 april klockan 07.00 om parterna inte nått en uppgörelse innan det.

Nationellt omfattar varslet om strejk mer än 5 000 medlemmar i Kommunal som arbetar på 750 arbetsplatser hos kommuner, regioner och kommunala bolag. Totalt berörs 132 kommuner, regioner och kommunala bolag av konfliktvarslet.

Följande verksamheter påverkas i Bodens kommun:

  • Kock/kokerska vid Björkens kök och Björknässkolans kök.
  • Idrottsplatsvaktmästare vid vaktmästarenheten både inomhus och utomhus på kommunledningsförvaltningen.
  • Driftstekniker, fastighetsskötare, verksamhetsvaktmästare vid fastighets-/vaktmästarenheten av kommunala fastigheter.

Det här gör kommunen nu:

Just nu analyserar och bedömer arbetsgivaren, Bodens kommun, fortlöpande situationen med stöd av SKR. Bodens kommun ser över vilka konsekvenser och risker som kan uppstå och hur effekterna av dessa kan lindras för tredje man. För att omhänderta frågor kopplat till varslet om stridsåtgärder har arbetsgivaren tillsatt en särskild organisation under ledning av kommunchef Magnus Åkerlund.

Vi uppdaterar fortlöpande med mer information om exakta konsekvenser om varslet träder i kraft.

Senast uppdaterad: 2024-04-17