Johan Lund (s), ordförande i rådet, Sarah Ekbom, kommunpolis, och Magnus Åkerlund, kommunchef.

Samverkan för trygghet och folkhälsa

Trygghets- och folkhälsorådet är en unik samverkansmodell över otraditionella gränser för att förebygga brott och främja folkhälsa inom Bodens kommun

Rådets förebyggande arbete börjar nu uppmärksammas som en förebild för andra kommuner. Under samma paraply samlas folkhälsa, social hållbarhet, trygghet och brottsförebyggande åtgärder. 

– För oss är det en enorm fördel att dessa olika delar hänger samman, säger Johan Lund (s), ordförande i rådet.

Gruppen består av tjänstepersoner från flera verksamheter i Bodens kommun som utbildning och arbetsmarknad, kultur, fritid och unga, socialförvaltningen, samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningen samt Polisen, Företagarföreningen Boden och Bodenbo. Genom grundläggande kunskapsuppbyggnad och naturlig kontakt finner de vägar till snabb kommunikation, samsyn samt främjande och förebyggande åtgärder på bred front. 

Trygghets- och folkhÀlsorÄdet 2024

Rådet kan till exempel agera om det uppstår en orosbild eller situation i samhället, en plats som upplevs som otrygg, stökig eller grogrund för brott. Frågan tas till rådet, de enas om en lösning och tar hem det till sina organisationer och arbetsområden för att snabbt omvandla till insats från varsina håll.  

– På så sätt blir vi starka och effektiva tillsammans, säger Sarah Ekbom, kommunpolis i Boden, som vill att Polisen ska vara ett naturligt inslag i samhällets förebyggande arbete.

– Rådet har ett helhetsperspektiv med närhet till medborgardialogerna och fångar upp medborgarnas tankar om trygghet och välmående, vilket bland annat tas in i områdesutvecklingen som vi har gjort på flera områden nu, förklarar Magnus Åkerlund, kommunchef. 

Senast uppdaterad: 2024-04-08