Vy över ett flerfamiljshus som håller på att byggas upp.

Snabbt och hållbart samhällsbygge

Tillgänglig mark, nytänkande mod och en möjliggörande inställning är några grundfaktorer som har gjort Boden till en attraktiv plats för nya investeringar.

Boden är inte bara en kommun i förändring, utan en plats som aktivt gestaltar framtiden för byggsektorn i den gröna samhällsomställningen. Då byggbranschen har tuffa tider på många håll i Sverige drar Boden blickarna till sig som en av landets expansiva platser. Inom loppet av några få år ska kommunens invånarantal öka med 5 000 personer till år 2030. Till detta kommer flera tusen personer som är i behov av tillfälligt boende under uppbyggnadsskedet av det nya stålverket.

Bodens kommun började tidigt se över sina detaljplaner för att stå redo för den byggboom vi ser nu, med detaljplanerad mark för flera tusen bostäder och en separat lösning för tillfälliga entreprenörsbostäder.
– Tillgång till olika typer av bostäder med varierande boendeformer är en stor del av nyckeln till att uppnå Bodens vision och befolkningsmål, säger Lars Andersson, plan- och exploateringschef i Bodens kommun.

Det är många pusselbitar som ska falla på plats på kort tid och många medarbetare som jobbar hårt på alla plan.

Entreprenörsboenden Slipvägen 1

Snabbt och nytänkande

Det rekordsnabba samhällsbygget från småstad till pulserande industristad kräver smarta och snabba, men också långsiktiga åtgärder och en förmåga till samarbete och nytänkande utanför traditionella kommunala ramar och årshjul.

– Att bygga ett samhälle som växer snabbt, men som samtidigt håller även på sikt kräver en lyhördhet mellan kommunens olika förvaltningar, flexibla detaljplaner och ramförhållning, säger Sofia Bergvall, planarkitekt, Bodens kommun.

Bodenxt

Genom utvecklingsorganisationen Bodenxt, med delområdena leva och bo, näringsliv, infrastruktur ovan och under jord, samt kompetensförsörjning, bildades ett snabbspår parallellt med och tvärgående över den kommunala verksamheten.

Bodens kommun har också gjort sig känd i byggkretsar för att agera snabbt och smidigt i kommunikationen med potentiella investerare. Enligt Sveriges kommuner och regioners kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare, har Bodens kommun i flera år varit en av Sveriges bästa i flera kategorier, och den högst rankade kommunen i Norrbotten.

Näringsliv

Områdesutveckling

Samtidigt som samhället växer värnar Bodens kommun om att ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv för hela samhället, både för befintliga och framtida bodensare. Visionen Det goda livet ska genomsyra alla kommunala beslut och har en hög prioritet i Bodens kommuns utvecklingsarbete. En del av det är att i utvecklingen av befintliga och nya bostadsområden metodiskt lyfta in synpunkter och röster från medborgare, föreningar och organisationer. Handlingsplaner med konkreta aspekter arbetas in i budgetprocesser och i kommunala beslut. Det skapar lösningar där dagens befintliga medborgare är delaktiga i utvecklingen av platsen där de lever och bor, för att kunna möta den pågående samhällsomställningen och välkomna fler.

– Bodens kommuns sätt att arbeta är unikt genom att använda den här strukturerade modellen som kan appliceras på alla faser i områdesutvecklingen, såväl långsiktigt som i nuet, förklarar Emma Lundqvist, produktionsledare fysisk planering och samhällsbyggnadsstrateg.

hyreshus

Satsar i Boden

En av flera aktörer som satsar i Boden är Lindbäcks Fastigheter som rekordsnabbt har byggt nya lägenheter för både privatbostäder och möblerade premiumbostäder för entreprenörer.
– Det känns fantastiskt roligt. Totalt har vi 92 lägenheter, 49 i första huset och 43 i andra, förklarar Hans Lindbäck, vd Lindbäcks Fastigheter.

Projektet hade byggstart i mars 2023 och första huset stod färdigt samma höst. Det andra var inflyttningsbart i januari.
– Bodens kommun har varit oerhört hjälpsam och lösningsorienterad. Det är lätt att komma hit och känna sig välkommen, säger Hans Lindbäck.

Framför allt ser han de stora industrietableringarna som det huvudsakliga skälet till att våga satsa här med anpassade lösningar utifrån samhällsomställningens behov, och vara en av de aktörer som finns på plats när allt drar igång.

– Det måste finnas en framtidstro, och det känner vi att det gör här i Boden.

Senast uppdaterad: 2024-04-09