Varningsskylt som säger: Gångbanan avstängd. Skylten står vid en gångbro under en bro över ett vattendrag.

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i diken, bäckar och åar i stort sett i hela Norrbotten. Varningen gäller tills vidare. Här i Boden har en del gångbroar och gång- och cykelvägar stängts av på grund av de höga vattennivåerna.

Hur kan det påverka mig?

 • Höga strömhastigheter i vattendragen. 
 • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
 • Risk för översvämning längs med sjöar och vattendrag.
 • Avstängda gång- och cykelvägar, samt avstängda gångbroar. Var uppmärksam och respektera skyltningen. 
 • Översvämning av mindre vägar.
 • ​Översvämning av regionalt viktiga vägar. Aktuell trafikinformation finns på Trafikverkets hemsida och via P4 Norrbotten.

Vad kan jag göra för att förbereda mig?

 • ️Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Kontrollera att stuprör, brunnar, diken och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Skaffa skyddsutrustning, exempelvis pumpar eller tillfälligt översvämningsskydd.

Fler tips på hur du kan förbereda dig finns på krisinformation.se. Följ varningsläget på smhi.se.

Senast uppdaterad: 2024-06-05