Samhälle och utveckling

Näringsliv

Ikonen leder till Boden Business Parks webbplats där du kan läsa om näringslivet här i Boden.

Kultur, fritid, ungdom

Under denna flik hittar du information om idrottsanläggningar, ungdomsverksamheter, bibliotek, museum och föreningar.

Tillståndsguide

I tillståndsguiden har vi samlat aktuella tillstånd för dig som företagare inom olika branscher.

Samhällsutveckling

Samhällsutveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet och på ett sätt som håller i längden.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor, och begränsa skadorna när de inträffar.

Krisberedskap

Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla sin förmåga att hantera kriser och samhällsstörningar.

Kartor och GIS

Kommun tillhandahåller en mängd olika kartprodukter, både nutida och historiska, över Boden.

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra för kommande generationer.

Integration

Kommunens flyktingmottagning hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser.

Landsbygden

När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela Bodens kommun starkare.

Projektkarta

Karta över aktuella planer och infrastruktur- och byggprojekt i Bodens kommun.