Två änder simmar i grönfärgad sjö.

Algblomning

När växtplankton, mikroskopiskt små alger, förekommer i stor mängd kallar vi det algblomning. Vattnet grumlas, ändrar färg och algerna bildar ett lager på vattenytan. Algmassan kan vara giftig och därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår.

Under varma, stilla och soliga dagar är det större risk för algblomning. Algsörjan kan ligga kvar från några minuter upp till flera veckor beroende på vädret. Blåsigt väder får oftast blomningarna att brytas upp och försvinna.

Det är säkrast att undvika vatten med blommande alger. Småbarn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten. Husdjur kan inte känna om vattnet är giftigt. De kan därför få i sig dödliga doser av alggifter om de dricker vatten med alger eller då de slickar av pälsen efter ett bad i algblommande vatten.

Läs mer om algblomning på Hav- och vattenmyndighetens hemsida, se länklistan.

Senast uppdaterad: 2024-03-19