Bild till sidan om Luleälvens vattenråd. Det är en bild på Luleälven från Bodsvedjan i Boden.

Luleälvens vattenråd

Vi har nu äntligen blivit godkända som ett officiellt vattenråd av Vattenmyndigheten i Norrbotten. Alla som är intresserade av, eller på något sätt är berörda av Lule älv, bjuds härmed in att ta del av rådets arbete och även att bidra med kunskap, önskemål och åtgärdsförslag.

Bakgrund

Vid ett möte med Länsstyrelsen lett av landshövding Björn O. Nilsson den 26/10-20 uppmanades föreningen Lule Älvdals Serviceorgan (LÄS) att bilda ett nytt vattenråd för Lule älv. Alla andra älvar har vattenråd, men det saknades i Lule älv. Efter lite funderande beslöt vi att ansöka, trots att det innebär en stor arbetsbörda. Den 11/11-20 frågade vi hur ansökan går till gällande blanketter. Länsstyrelsen återkom den 21 december 2020 med besked att blanketter inte behövs men att vi ska följa deras handledning (bifogad). 

Handledningen innebär bland annat att:

  • alla som vill ska få vara med
  • vattenrådet är rådgivande och ska fungera som en länk i båda riktningarna mellan allmänhet och myndigheter.
  • man ska bistå med lokal kunskap och förslag på åtgärder (var, när och hur).

Efter godkännande av länsstyrelsen har vi möjlighet att ansöka om en årlig budget för vårt arbete. 

Luleälvens vattenråd bildas

Efter kontakt med organisationer och personer som visat intresse, exempelvis alla samebyar, föreningar, kommunerna Luleå, Boden och Jokkmokk, bildades föreningen Luleälvens vattenråd. Sedan dess har föreningen fått organisationsnummer 802538-9803 och genomfört hela fyra föreningsstämmor för att justera stadgarna efter Vattenmyndighetens nya krav. Den 10 maj skrev vi äntligen på Vattenmyndighetens avtal om att godkännas som Luleälvens vattenråd (LVR).Under arbetet med att bli godkända har styrelsen bestått av en arbetsgrupp med representation av personer och grupper från källor till mynning. Styrelsens fokus är att vattenrådet ska ta fram förslag på lokala åtgärder i enlighet med EU:s vattendirektivs mål och intentioner. 

Södra Harads

Chans att påverka

Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna förvaltar våra vatten i sexåriga cykler utifrån EU:s vattendirektiv. Nuvarande förvaltningscykel pågår 2021–2027. Arbetsgruppen för bildande av LVR skickade in synpunkter under VM:s samråd 2021. 

Vi i LVR strävar efter så bred representation som möjligt från enskilda personer, lokala grupper, samebyar, företag och kommuner längs hela älvdalen. Vi är övertygade om att restaurerade vatten i älvdalen kommer att innebära stora framsteg vad gäller hållbar tillväxt och arbetstillfällen inom hela området. Intresse för att delta har tidigare visats från LÄS nätverk, Börstingen fiskeklubb (Boden), Edeforsbygdens ekonomiska förening (Harads), Padjerims byalag, Porsi byalag, Porjus byasamfällighet, Vaisa sameförening, Vuollerim byalag, Vuollerimgruppen, Norrälvar, Älvräddarna och Jokkmokks kommun.

Vi vill bredda denna grupp så långt det är möjligt. Alla som är intresserade är välkomna att vara med i Luleälvens vattenråd.

Medlemskap

Bli gärna medlem för att stötta LVR:s arbete! Kostnad: 50 kr för privatperson, 200 kr för organisation. Kontonummer SEB 5354 03 584 39. Swish 070-330 39 51.

Ladda ner dokument
Stadgar Luleälvens Vattenråd...
Ladda ner dokument
Luleälvens vattenråd - informa...
Ladda ner dokument
Förslag till nationell plan fö...
Ladda ner dokument
Bottenviken Handledning för v...
Senast uppdaterad: 2024-02-20