Näringslivsutvecklare på landsbygden

Bodens kommun förstärker näringslivsarbetet med två lokala näringslivsutvecklare i varje älvdal och fungerar som kommunens förlängda arm i landsbygden. 

Kontakt näringslivsutvecklare Råne älvdal: 

Jenny Engström, tel 0924-213 59, e-post jenny@raek.nu

Kontakt näringslivsutvecklare Lule älvdal:

Anna Bergström, tel 070-659 84 80, e-post naringsliv@edeforsbygden.se

Tillväxtverket

Senast uppdaterad: 2021-02-10