Om jämställdhetsintegrering

I Sverige finns ett jämställdhetspolitiskt mål som innefattar att män och kvinnor ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället de lever i och sina egna liv. Den huvudsakliga strategin för att uppnå det är jämställdhetsintegrering.

För att den strategin ska bli framgångsrik krävs att det finns jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet. Jämställdhet skapas oftast där beslut fattas och resurser fördelas. Normer för ett jämställt tänk måste därför genomsyra det dagliga arbetet.

Jämställdhetsintegrering innebär alltså att ett jämställt synsätt ska finnas i beslutsprocesser på alla nivåer. Lite mer på svenska innebär det att ett jämställt synsätt ska genomsyra en process från förslag till genomförande till utvärdering.

Att jobba med jämställdhetsintegrering i det dagliga arbetet innebär att systematiskt synliggöra konsekvenser som förslag får för kvinnor, män, pojkar och flickor. Efter det synliggjorts ska konsekvenserna också analyseras.

Exempelområden det kan handla om

  • Flickor och pojkar i skolan
  • Brandkunskap till kvinnor, män, flickor och pojkar
  • Hemtjänst till kvinnor och män
  • Fördelning av fritidsresurser till kvinnor, män, flickor och pojkar
Senast uppdaterad: 2021-05-04