Sex delmål i svensk jämställdhetspolitik

De sex delmålen i svensk jämställdhetspolitik är:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande.
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Du kan läsa mer om målen och definitionen av dem i länken i länklistan på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2021-05-04