Spira Mare 2020

Ny programperiod med Leader – var med och utveckla Spira Mare 2020 område. Nu är det möjligt att ansöka om stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Älvsbyn, Boden, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommun (området söder om E4).

Vision

”Tillsammans förädlar vi vardagen till nya möjligheter."

Leadermetoden

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna samlas i ett partnerskap och bildar en ideell förening. Styrelsen för denna förening kallas LAG (Local Action Group)

LAG är de som leder arbetet och de verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som kallas Leaderområde. De tre sektorerna har tillsammans tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för området. Strategin påverkar vilka projekt som kan tilldelas pengar. Det är LAG som utifrån strategin bestämmer vilka projekt som prioriteras i deras Leaderområde.

I alla områden finns ett bemannat Leaderkontor med en verksamhetsledare. På Leaderkontoret kan du få hjälp med processen från idé till projekt. De som bor och verkar i området kan vara med och driva projekt och påverka utvecklingen. Genom samverkan mellan olika projekt och aktörer kan insatserna förstärka varandra för att möta de behov som finns. Det är Jordbruksverket som samordnar och ansvarar för förvaltningen.

Kontakt Spira Mare 2020: info@spiramare2020.se eller 070-767 76 46. 

leaderspiramare.se

Senast uppdaterad: 2024-05-21