Strategisk plan - Alla är värdefulla i Boden

I Bodens kommuns fastställda strategiska plan finns krav på alla nämnder och förvaltningar att vara jämställdhetsintegrerade senaste 2020. Det jobbet ska göras i enlighet med riktlinjen Strategi för likvärdig och jämställd medborgarservice.

I den strategiska planen är Alla är värdefulla i Boden en målindikator som säger att verksamheter i Bodens kommun ska vara jämställdhetsintegrerade enligt följande:

  • 2018 – 60 %
  • 2019 – 80 %
  • 2020 – 100 %
Senast uppdaterad: 2021-05-04