Människor av olika etniskt ursprung sitter runt ett stort bord och studerar tillsammans.

Integration

Du som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd kan få hjälp av Bodens kommuns JobbCenter vid ankomsten till Boden. Det innebär exempelvis myndighetskontakter, att söka bostad samt att ansöka om förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Genom samverkan med socialtjänsten, sfi, arbetsförmedlingen och civilsamhället hjälper JobbCenter dig att få rätt stöd i rätt tid.

Som en del av Bodens kommun har JobbCenter ett ansvar för integration av nyanlända som innefattar:

  • Mottagande av individ och/eller familj.
  • Ansvar för bosättning.
  • Samordning av ekonomi, skola, sjukvård och myndigheter.
  • Information om kommunens resurser, arbetsmarknad, bostadsmarknad och samhällsliv.

Bostad

Enligt bosättningslagen är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisats till kommunen av Migrationsverket. Hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på befolkningsstorleken, bostadsmarknad, arbetsmarknadsläget, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen. Antal anvisningar bestäms i överenskommelse med Länsstyrelsen.

Läs mer på JobbCenters hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-02-08