Tre barn sitter och läser böcker på golvet bredvid varandra.

Skola och förskola

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning. Många av de som får uppehållstillstånd är barn och unga som behöver plats i förskola, skola eller gymnasium.

Central mottagning för nyanlända

Alla nyanlända barn och unga i Boden registreras och kartläggs hos Central mottagning för nyanlända (CMN) innan de placeras i skola respektive förskola. Här samordnas modersmålsundervisning och studiehandledning inom utbildningsförvaltningen i Bodens kommun. De stöttar även skolorna med handledning, kompetensutveckling, tolk- och översättningstjänster. Här arbetar modersmålslärare och kartläggande lärare.

Läs mer om Central mottagning för nyanlända (CMN).

Skolsystemet i Sverige

Det svenska utbildningssystemet består av en mängd skolformer och utbildningar. I utbildningsguiden på Skolverkets hemsida kan du läsa mer om det svenska skolsystemet. Guiden finns att ta del av på olika språk. 

Senast uppdaterad: 2024-02-08