Bodenxt - herobanner - small

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan kan användas som underlag för projektering till bygglov vid nybyggnation eller liknande.  

Användning:

Underlag för projektering till bygglov vid nybyggnation eller liknande.  

 

 

 Noggrannhet:

Primärkartan ligger som grund, men inmätning görs vid behov.

 

 

 Aktualitet:

Gällande redovisning av fastigheter och primärkartan samt detaljplanens bestämmelsegränser.

 

 

 Skala:

 1:500-1:1000

 

 

 Innehåll:

Gällande planförhållanden
Fastighetsgränser
VA- nät (ev. fjärrvärme)
Byggnader
Gator och vägar
Höjdinformation

Senast uppdaterad: 2023-09-26