vy över Boden

Områdesbeskrivningar

Här hittar du statistiska beskrivningar av 36 kommundelar och hela Bodens kommun. I den interaktiva rapporten beskrivs befolkning, sysselsättning, arbetsmarknad, inkomster, ohälsa, lägenheter, hushåll och bilinnehav.

Områden:

Bodens kommun, Lundagård/Sveafältet, Sanden, Prästholmen, Central, Bodsvedjan, Lejonbacken, Bodforsen, Trångfors, Heden, Vittjärv, Björkelund, Svartbjörnsbyn, Buddbyn, Erikslund, Fagernäs, Norra Svartbyn, Torpgärdan, Södra Svartbyn och Gruvberget, Sävast, Sävastön, Sävastberget, Syden, Skogså, Gunnarsbyn, Unbyn, Mockträsk, Vändträsk, Brännberg, Södra Bredåker, Norra Bredåker, Bodträskfors, Harads, Sandträsk, Svartlå och Hamptjärnmoran.

Senast uppdaterad: 2024-02-21